Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Azerice – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Rus və Erməni Mənbələri İşığında Erməni Problemi Meydana Çıxma Prosesi 1678-1914 indir
Azerice / Haziran 29, 2019

Rus və Erməni Mənbələri İşığında Erməni Problemi Meydana Çıxma Prosesi 1678-1914Məlum olduğu kimi, tarixi hadisə və proses yalnız bir dəfə baş verir, lakin siyasi şəraitə uyğun olaraq zaman-zaman yenidən yazılır və ona müxtəlif cür qiymətlər verilir. Ən dəhşətlisi isə olmayan hadisədən uydurma tarixin quraşdırılmasıdır. Belə quraşdırılan tarixlərdən biri erməni “tarixçilər”inin uydurduqları “erməni soyqırımı” məsələsidir.Türkiyə əleyhinə çirkin məqsədlər üçün istifadə edilən tarixdə olmayan “erməni soyqırımı”nın əsl səbəbləri nədir? “Erməni məsələsi” deyilən məsələ necə meydana çıxmışdır? “Erməni məsələsi”ni ortaya atmaqda böyük dövlətlərin məqsədləri nədən ibarət olmuşdur? Bu və ya digər çoxlu məsələlərin ən mötəbər arxiv materialları və sənədli mənbələr əsasında araşdırılması mühüm elmi və siyasi aktuallıq kəsb edir.Tarixi mənbələr sübut edir ki, uydurma “erməni məsələsi” deyilən məsələ böyük dövlətlər tərəfindən Osmanlı dövlətinin parçalanmasını nəzərdə tutan “Şərq məsələsi”nin tərkib hissəsi kimi düşünülmüş və müəyyən siyasət halına gətirilmişdir. Bu qondarma məsələnin ortaya çıxmasına və böyük dövlətlərin maraqlarına dair ən mötəbər sənəd və materillar Rusiya arxivlərində saxlanılır. Onların elmi dövriyyəyə gətirilməsi, dərindən öyrənilməsi və ümumiləşdirilmiş nəticələrin çıxarılması tarixçilərin qarşısında dayanan vəzifələrdən biridir.Türkiyə tarixçiləri bu problemə dair çoxlu araşdırmalar aparmış və dəyərli əsərlər yazmışlar. Həmin tədqiqat işlərinin arasında Prof. Dr. Seyit Sertçelikin “Erməni məsələsi: ortaya çıxış sürəci. 1678-1914” əsəri özünəməxsus yer tutur. Əsasən Moskva və Sankt…

Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı indir
Azerice / Haziran 26, 2019

Azerbaycan Türkçesinin Söz VarlığıBu çalışma, Azerbaycan Türkçesinin söz varlığını dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Azerbaycan Türkçesinin güzelliklerini yansıtma gayesiyle kaleme alınan bir eserdir. Dünyanın en şiirsel destanlarından olan “Kitab-ı Dedem Korkut”un, “Köroğlu”nun yaratıcısı Azerbaycan halkı, asırlar boyu Molla Nasreddin latifelerine gülüp, ağılara, mersiyelere, nohelere ağlayıp, dörtlü bayatılardan zevk alıp, ozan koşmalarını dinleyip, oyun müzikleriyle dans edip, makamların derin felsefesini düşünüp, halılarda dünyanın bin bir rengini, çalarını, tabiatın, mevsimlerin ayrı ayrı güzelliklerini canlandırmışlardır. Dört bir yandan baskın eden düşmanlardan korunmak için alınmaz kaleler inşa etmişler. Azerbaycan toprağı, Nizami, Nesimi, Hatai, Fuzuli, Vagif, Sabir, Hadi, Aşık Alesker gibi ölümsüz şairler yetiştiren Azerbaycan Türkçesinin ölümsüz şiirleriyle, edebi eserleriyle güzelliklerinin yansıtıldığı bu eserle Azerbaycan bütün dünyaya selam söylemek istiyor.

Göç indir
Azerice / Kasım 5, 2018

GöçMevlüd Süleymanlı, binlerce yıl at sırtında zaferden zafere koşan ve kendi kültürünü at üstünde yaratan Oğuzların engin dünyasını ruhundazerre zerre duymuş ve bunları sanatının temel taşı olarak kullanmıştır. Kökü yerin derinliklerinden kalkıp göğün enginliklerine ulaşan, asırların izini takip edip yavaş yavaş vakarla yürüyen bu kültürü bütün yönleriyle ruhuna sindirmiş, feyzini ondan almıştır. Bu romanı okurken vakarla yürüyen göç kervanıyla siz de unutulmaz bir yolculuk yaşayacaksınız.

Nahışların Yaddaşı indir
Azerice / Kasım 1, 2018

Nahışların Yaddaşı“Nahışların Yaddaşı” kitabının, yazıldığı Azerbaycan Türkçesiyle Türkiyede neşrini gerçekleştiren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Başkanı Sayın Prof. Dr. Turan Yazgan’a minnetarlık duyğularıyla satırlarıma son verirken Hudu Mullimin bir bayatısını hatırladım:“Dünyadan umma şeker,Başımızda tırp ekerDerdlerim yetim kalsa,Benden sonra kim çeker?!”– Biz çekeriz, Ustad!Dr. Hacali Necefoğlu15.10.1993, Erzurum

Yetim indir
Azerice / Ekim 26, 2018

YetimTek olan Tanrı’m! Kendine yetim kılma beni! Kederini tutup sarstı, olgunları bir yana hamları dökülüp yerle bir oldu. Derdini sarstı… “Dert insana mahsustur, dağa taşa ait değil” diye söylendi. Sonra da “Bin derdin bin bir de ilacı var, yalnızca ölüme çare yok” -dedi. Ölüm, gizemlerin en ulaşılmazıdır…! Kulağına bir ses çalındı, o anda güm diyerek kör bir kuyunun dibine yuvarlandı sanki. Yüksekten düşmek ne güzelmiş, aynen uçmak gibi bir şey. Ancak içini sızlatan dert ve duyduğu korkudan dolayı tarifsiz bir acı duyuyordu. Ölüm, hep vakitsiz gelip çıkar.

Toktogül (Azerice) & Şiirlerle Örülen Nağmelere Dökülen Bir Ömür indir
Azerice / Ekim 26, 2018

Toktogül (Azerice) & Şiirlerle Örülen Nağmelere Dökülen Bir ÖmürElinizdeki “Toktogul: Şiirlere Örülen, Nağmelere Dökülen Ömür” adlı Azerice kitap, büyük ozan Toktogul’un doğumunun 150. yılına bir armağan kitap hazırlama arzusuyla bir araya gelen kardeş ülke edebiyatçılarının el birliğiyle hazırlanmıştır. Eser, Toktogul’un hayatı ve hayatıyla örtüşen seçme şiirleri ile bestelerinden hemşehrisi Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA tarafından hazırlanan özgün bir kitabın kardeş Azerbaycan, Kazak, Özbek, Türk, Türkmen dillerine çevrilmesi ve o ülke yazarlarının da özel katkıları ile vücuda getirilmiştir. Kitabın yayımında: Azerbaycan’dan – Prof.Dr.Ramiz ASKERKazakistan’dan – Prof. Dr. Temirkan TEBEGENOVKırgızistan’dan – Prof.Dr. Gülzura CUMAKUNOVAÖzbekistan’dan – Doç. Dr. Zuhriddin İSOMUDDİNOVTürkiye’den – Dr. Yakup ÖMEROĞLU (Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı)Türkmenistan’dan – Doç. Dr. Berdi SARIYEV gibi bilim adamları görev almışlardır. Armağan kitap, kardeş Türk halklarının Kırgız halkının milli değerine gösterdiği hürmet ve saygının ifadesi olmanın yanı sıra Türk Dünyası yazarlarının aynı eser üzerine ortak kültür çalışması olarak ortaya koydukları ilk eser özelliğini de taşımaktadır. Eserin Türkiye’de, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de basılmış olması da birlik, beraberliğin ve kültürel işbirliğinin en güzel göstergesidir. Eserin Türk kültür ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.

İslam’da Yoxdur indir
Azerice / Ekim 20, 2018

İslam’da YoxdurAzerbaycan`da yasaklanan kitap…İslam`da yoktur! Elşad MİRİ Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde insanlar tarihin hiç bir döneminde karşılaşmadıkları kadar bilgi bolluğu ve kirliliği ile karşı karşıyalar. Bu bilgi karışıklığında boğulmamak ve bu girdaptan kurtulmak için yollar ve cevaplar arıyorlar. Bu arayış dini konularda da kendisini belirgin olarak gösteriyor. Dini konularda onları rahatsız eden sorulara mantıklı cevap bulamamaları Müslümanların bile dinlerinden şüphe etmelerine neden oluyor. Müslümanların yaşadığı bölgede doğdukları için kendilerini Müslüman olarak tanımlayanlar değişik dini sorular karşısında tereddüte kapılıyor ve sonuçta yine araştırmadan ve kavramadan kendilerini ateizm, agnostisizm ve deizm gibi cereyanların içinde buluyorlar. İslam`da yoktur isimli kitabın yazılmasının asıl gerekçeleri şüphe olarak ortaya atılan bazı soruları cevaplamak, yaranan karışıklığın aradan kalkmasına çalışmaktır.  İslam`da yoktur isimli kitapta 7 konu işlenmiştir. Bunlar 1. İslam`da sihir var mıdır?2. Islam`da ölü için Kur`an okunur mu?3. İslam`da mut`a nikahı var mıdır?4. İslam`da seyitlik denen bir grup var mıdır?5. İslam`da peygamberlerin günahsızlığı var mıdır?6. İslam`da çocuk evliliği var mıdır?7. İslam`da cennette erkeklere bayan huriler mi verilecektir? gibi sorulara detaylı olarak cevap verilmiştir.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort