Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Çalışma Hayatı – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Berec Grevi & Kırkbir Uzun Gün indir
Çalışma Hayatı / Kasım 13, 2018

Berec Grevi & Kırkbir Uzun GünBerec, Petrol-İş Sendikası’nın gerçekleştirdiği ilk grevdir. Kitaptaki ayrıntılar bize bu ilk grevin, dönemin koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, son derece yetkin biçimde organize edildiğini gösterir. İşyerindeki ilk örgütlenme çalışmalarından başlayarak, işverenle sürdürülen zorlu ilişkiler ve grevin sendikanın tüm olanakları seferber edilerek, büyük bir disiplin içinde yaşama geçirilmesinde gösterilen özen, enerji ve becerinin içinde yaşama geçirilmesinde gösterilen özen, enerji ve becerinin düzeyi bugün için bile ders alınacak niteliktedir.

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964) indir
Çalışma Hayatı / Ekim 27, 2018

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964)Bu çalışmanın konusu spesifik olarak, Haydarpaşa’da 1950 yılından başlayarak ilk demiryolu sendikalarının çıkışı ve 1964 yılında ilk işkolu sözleşmesinin bağıtlanmasına kadar geçen 14 yıl içinde yaşanan sürecin bugüne akatarılabilmesidir. Genel olarak ise bu çalışma 1947-1963 dönemini kapsar. 1947’de ilk sendika yasasının yürürlüğe girmesiyle bütün işkollarında sendikaların kurulup yaygınlaştığı bir süreç başlamış, 1963’te ise 1961 Anayasası ile tanınan toplu pazarlık ve grev hakkının –olabildiğince kısıtlanarak da olsa- yasayla düzenlenmesi ve toplu pazarlık düzeninin başlamasıyla çalışma ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiş; Haydarpaşa Sendikası Başkanının ifadesiyle, “sendikalar rüştüne ermiştir.”

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort