Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Muhasebe-Maliye – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Sağlık İşletmeleri Muhasebesi & Hastane Muhasebesi indir
Muhasebe-Maliye / Kasım 6, 2018

Sağlık İşletmeleri Muhasebesi & Hastane MuhasebesiI. Bölüm: Muhasebe Bilgi Sistemi Ve UnsurlarıIı. Bölüm: Hastane İşletmeleri İçin Hesap PlanıIıı. Bölüm: Hazır DeğerlerIv. Bölüm: Menkul KıymetlerV. Bölüm: AlacaklarVı. Bölüm: StoklarVıı. Bölüm: Dönem Ayırıcı HesaplarVııı. Bölüm: Diğer Dönen VarlıklarIx. Bölüm: Mali Duran VarlıklarX. Bölüm: Maddi Duran VarlıklarXı. Bölüm: Maddi Olmayan Duran VarlıklarXıı. Bölüm: Mali BorçlarXııı. Bölüm: Ticari Ve Diğer Borçlar İle Alınan AvanslarXıv. Bölüm: Ödenecek Vergi Ve Diğer YükümlülüklerXv. Bölüm: Borç Ve Gider KarşılıklarıXvı. Bölüm: Öz KaynaklarXvıı. Bölüm: Gelir Tablosu HesaplarıXvııı. Bölüm: Maliyet Hesapları

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort