Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Terimler-Kavramlar – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Enflasyon Muhasebesi (genişletilmiş 2.basım) indir
Terimler-Kavramlar / Kasım 7, 2018

Enflasyon Muhasebesi (genişletilmiş 2.basım)Enflasyon, ekonomik bir gerçek olarak, hemen hemen bütün Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta ve etkileri derinden hissedilmektedir. Makro açılardan bakıldığında, ekonomik bir hastalık olan enflasyonun tedavi yöntemlerinin ekonomi bilimi içinde aranması kaçınılmazdı. Ancak konuya sadece makro açıdan bakmak, gerekli olmakla birlikte yetersizdir. Çünkü makro yaklaşımlar bize ormanı göstermekte, fakat ağacı görmekte ve tanımakta yetersiz kalmaktadır. Oysa ormanın ağaçlardan oluştuğunu bilerek dikkatlerin önce oraya yönetilmesi gereklidir. Diğer bir ifade ile enflasyona çözüm ararken konuya mikro ekonomik açılardan yaklaşılması son derecede isabetli olacaktır.

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular indir
Terimler-Kavramlar / Ekim 31, 2018

Girişimcilik & Temel Kavramlar ve Bazı Güncel KonularEski yöntemlerle günümüz iş yaşamında başarılı olmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bugünün şirketleri daha küçük, esnek ve yalındır. Bununla birlikte, şirketlerin dışsal çevresindeki rekabet son derece küreseldir. Bu bağlamda, günümüz girişimcileri küresel düşünmek zorunluluğundadır.İşletmecilik ve iktisat alanının en çok ilgi gören ve araştırılan konularından birisi olan girişimcilik kavramı da, değişen çevresel şartlara ve anlayışlara bağlı olarak tanım değiştirmektedir. Fransız iktisatçı J. B. Say’dan itibaren girişimcilik, emek, sermaye ve doğal kaynakların yanında dördüncü bir klasik üretim faktörü olarak kabul görürken, günümüzde yenilik, yaratıcılık, risk üstlenme, sezgi gücü, cesaret, ileri görüşlülük şeklinde ifade edilebilecek nitelikleri içine alan bir kavram şeklinde tanımlanmaya başlamıştır. Ülke ekonomisinin kalkınamsında önemli bir rol üstlenen küçük ve orta ölçekli işletmeler istihdamın gelişmesine de anlamlı katkılarda bulunmaktadır.İyi bir iş fikrine sahip girişimci ruhlu insanlar iş kurmak için gerekli olan öz sermayeye sahip olmasalar bile, çeşitli bankalardan, finans kuruluşlarından, melek yatırımcılardan ihtiyaç duydukları finansmanı elde edebilmektedir. Başka bir deyişle, “iş kurmak için yeterince param yok.” yaklaşımı geride kalmıştır. Parlak bir iş fikri olan kişiler, ayrıntılı bir iş planı hazırlayarak yatırımlarını kredi verebilecek kişilere tanıtma şansına sahiptirler. Gelecek vadeden projeler bu ve benzeri yollarla gereken kuruluş sermayesine kavuşabilmektedir. Bununla birlikte iş kurmak ve yönetmek,…

Dinozorların Krizi Değişim Ve Sendikalar indir
Terimler-Kavramlar / Ekim 25, 2018

Dinozorların Krizi Değişim Ve SendikalarYeni bir sendikal strateji oluşturma sorunu, açıkça işçi sınıfının genel koşulları ve genel çıkarlarının güncel bir analizini gerektirir. İşçi sınıfının toplumsal kimliğini yeniden kurma sorunuyla karşı karşıya olduğu günümüzde yeni sendikal stratejiler, söz konusu “yeniden kurma” sorunundan ayrı olarak tartışılamayacaktır.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort