Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Etik-Ahlak – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Ahlak Felsefesi indir
Etik-Ahlak / Ekim 31, 2018

Ahlak Felsefesi*İyiyle Kötünün Savaşı*Ahlak, Etik ve Evrensellik*Birey ve Ahlak*Özgürlük ve Ahlak*Uygulamalı Etik *İyi ve Kötünün/doğru ve yanlışın savaşı*Mutluluk açısından insan ile hayvan arasında bir fark var mıdır ?*İnsanın mutluluğu hak etmesi kavramı nedir ?*Ahlaki davranışta önemli olan niyet midir sonuç mu ?*Aşkın ahlakı var mıdır ?*Özgürlüğü koruyabilme amacıyla özgürlük ortadan kaldırılabilir mi ?*Kapitalist düşünce doğrultusunda ne gibi ‘ahlaki kötülükler’ söz konusu olabilir ?*Ahlaki Kötülükler engellenebilir mi ?*Sosyal medyada ahlaki davranış ilkelerinin geçerliliğinden söz edilebilir mi ?*Ötanazi ahlaki midir ?*Organ nakli, erken doğum ve yapay döllenme gibi konulara ahlaki açıdan nasıl yaklaşabiliriz ? Yaşamlarımız bu gibi sorunların doğru-yanlış ve iyi-kötü ayrımındaki cevaplarını aradığımız anlarla doludur. İyi ve kötünün savaşı ahlak felsefesinin ilgili alanına girer. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, ahlak felsefesi teorilerini günlük yaşamlarımızda karşı karşıya kaldığımız, duygu ve düşün dünyamızı etkileyen konularla buluşturmayı amaçlamaktadır.

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi indir
Etik-Ahlak / Ekim 29, 2018

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesiİslam Ahlak Esasları ve Felsefesi kitabı, İslam’ın ana kaynakları yanında İslam düşünce tarihindeki ilmî ve fikrî birikim de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Müslüman filozofların öncülük ettikleri ahlak düşüncesi esas alınmakla birlikte ahlak felsefesinin temel problemleri, ahlak üzerine yazan filozofların eserleri ve değişik ahlak teorileri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu kitapta nassa dayalı İslam ahlak düşüncesi yanında erdem ahlakı ve ödev ahlakına da yer verilmiştir. Kitap, İlahiyat Fakültesi Lisans öğrencileri dikkate alınarak yazılmış olsa da Felsefe Bölümü Lisans öğrencilerinin ve genel okuyucunun da istifade edebileceği bir materyal olma özelliği taşımaktadır. Ahlak felsefesi problemlerinin ağırlıklı olduğu bu kitapta pratik ahlak konularına da yer verilmiştir. Kitap, ahlakın tanımlandığı ve diğer bazı ilim dallarıyla ilişkisinin incelendiği bölümle başlamakta; bunu İslam ahlak düşüncesi tarihine dair genel bilgilerin yer aldığı ikinci bölüm takip etmektedir. Kitapta ele alınan diğer konu başlıkları şunlardır: İslam Düşüncesinde Ahlak-Din İlişkisi; Kural Koyucu Ahlak Teorileri; Ahlakın Doğasına İlişkin Temel Yaklaşımlar: Metaetiğe Giriş; Ahlakın Kaynağı; İyinin Mahiyeti; Erdem ve Erdemsizlik; Ahlaki Sorumluluk; Ahlaki Müeyyide; Ahlakın Değişmesi; Ahlak Eğitimi; Ahlakın Aile Boyutu; Ahlakın Toplumsal Boyutu; Amelî Ahlak.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort