Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Bitkiler – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri indir
Bitkiler / Kasım 8, 2018

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri– BA­ZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ– Gİ­RİŞ– HOR­MON­LA­RIN TA­RİH­SEL SÜ­RE­Cİ– OK­SİN­LER   Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı – GİB­BE­REL­LİK ASİT  Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı – Sİ­TO­Kİ­NİN­LER  Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri – AB­Sİ­SİK ASİT (ABA)  Ab­si­sik Asi­tin Sen­tez  Ab­si­sik Asi­tin Ta­şın­ma­sı – ETİ­LEN  Eti­len Sen­te­zi  Eti­le­ni­nin Et­ki­le­ri­ne Ait Ba­zı Ör­nek­ler– MEY­VE AĞAÇ­LA­RIN­DA Çİ­ÇEK  ve MEY­VE SEY­RELT­ME – KİMYASAL BUDAMA VE ŞEKİL VERME – DİĞER HORMONLAR – Dİ­ĞER HOR­MON­LAR  BRAS­Sİ­NOS­TE­RO­İD­LER  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Etkileri   JAS­MO­NA­TE­LER (YA­SE­MİN ASİT­LE­Rİ)  Jas­mo­na­te­le­rin Bi­yo­sen­te­zi  Jas­mo­na­te­le­rin Bit­ki­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri   SA­Lİ­Sİ­LİK ASİT  Ter­mo­ge­ne­zin Teş­vi­ki ve Sa­li­si­lik Asit  Sa­li­si­lik Asit ve Has­ta­lık­la­ra Da­ya­nık­lı­lık  Me­ka­niz­ma­sı Ara­sın­da­ki İliş­ki­ler  Sa­li­si­lik Asi­din Bi­yo­sen­te­zi – PO­Lİ­AMİN­LER– EKLER 

Ağacın Adı indir
Bitkiler / Kasım 1, 2018

Ağacın Adı“Yeni ülkelerine uyum sağlamaya bitkiler dünyasından başlamak isteyecek herkes için.”Ağacın Adı, Türkiye ve Fransa’da doğal olarak yetişen ya da üretilen bitkilerin, özellikle ağaçların ve yabani türlerin, bilimsel, genel ve yöresel adlarının üç dilli sözlüğüdür. 2.000 bitki 10.000’e yakın isimle Türkçe, Fransızca ve Latince ana başlıklarıyla 3 ayrı bölümde işlenmiştir. “Pour tous ceux ou celles qui voudraient s’adapter à leur nouveau pays en passant par le monde botanique.”Le Nom de l’Arbre est un lexique botanique trilingue, Turc, Français et Latin, des noms scientifiques, communs et locaux des plantes naturelles ou cultivées, spécialement des arbres et des variétés sauvages, de France et de Turquie. 2.000 plantes sous environ 10.000 noms y sont présentées en trois sections suivant les trois langues.

Her Yönüyle Gül ve Gül Yetiştiriciliği indir
Bitkiler / Ekim 23, 2018

Her Yönüyle Gül ve Gül YetiştiriciliğiÖNSÖZ   BİRİNCİ BÖLÜM  Gülün Genel Özellikleri ve Tarihteki Yeri  Gül Konusunda Yazılan Kitaplar ve Bilimsel Toplantılar  Güllerin Kullanım Alanları  Güllerin Çoğaltılması  1-Generatif Yöntemle Çoğaltma  2-Vegetatif Yöntemlerle Çoğaltma  Fizyolojik Bozukluklar  Bitki Besin Elementlerinin Noksanlıkları ve Noksanlık Belirtileri  A- Semptomlar yaşlı ve alt yapraklarda  AA- Semptomlar genç yapraklarda   Bitki Besin Elementlerinin Fazlalığı   Güllerin Budanması  Başlıca Gül Hastalıkları   Güllerde Görülen Virüs Hastalıkları  Rose Mosaic Virus (RMV) -Gül Mozaik Virüsü  Strawberry Latent Ringspot Virus (SLRV) -Çilek Halkalı Leke Virüsü  Rose Streak Virus (RSV ) -Gül Çizgi Virüsü   Rose Rosette Virus (RRV) -Gül Rozet Virüsü   Rose Ring Pattern Virus (RRPV) -Gül Halkalı Desen Virüsü  Rose Wilting Virus (RWV) -Gül Solgunluk Virüsü   Rose Spring Dwarf Virus (RSDV) -Gül İlkbahar Bodurluk Virüsü   Rose Leaf Curl Virus (RLCV) -Gül Yaprak Kıvrıklığı Virüsü   Rose Flower Break Virus (RFBV) -Gül Çiçek Kırıklığı Virüsü   Rose Flower Proliferation Virus (RFPV) -Gül Çiçek Çoğalımı Virüsü  Tobacco Streak Virus (TSV) -Tütün Çizgi Virüsü   Rose Witch’s Broom Phytoplasma (RWBP)-Gül Cadı Süpürgesi Virüsü   Gül Zararlıları   Beyaz Sinekler (Homoptera: Aleyrodidae)   Tripsler -Thripsler (Thysonoptera: Thripidae)   Yaprak Bitleri – Afitler (Homoptera: Aphididae)  Altın Kıçlı Kelebek: Euproctis chrysorrhoea – Lymantriidae   Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis): Lepidoptera  İKİNCİ BÖLÜM   Kesme Çiçek Olarak Gül Yetiştiriciliği   Substratlar ve Topraksız Gül Yetiştiriciliği  Güllerde hasat ve hasat sonrası işlemleri   Kesme Gül Standartları UN/ECE Standart H-3   I. Ürünün Tanımlanması   II. Kalite İle İlgili Kurallar   III. Boylarına göre çiçek saplarının kotlandırılması   IV- Toleranslara İlişkin Kurallar   V. Kesme Güllerin Hazırlanmasına İlişkin Kurallar   VI. Pazarlama İle İlgili…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort