Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Haklar ve Özgürlükler – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Gazetecinin Basın İş Kanunu’ndan Doğan Hakları ve Sorumlulukları & 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve Uygulaması indir
Haklar ve Özgürlükler / Kasım 16, 2018

Gazetecinin Basın İş Kanunu’ndan Doğan Hakları ve Sorumlulukları & 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve UygulamasıGazetecilerin Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunulmasının NedenleriTürkiye’de Gazetecilere Yönelik Hukuki DüzenlemelerGazeteci Kavramı ve Basın İş Kanunu’nun İş Kanunu ile İlişkisiBasın İş Kanunu’nun Uygulama Alanı ve İstisnalarıBasın İş Kanunu’nda İş Sözleşmesiİşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi

İş Güvencesinin Kapsamı – Geçerli / Geçersiz Fesih Sebepleri ve Usulü – Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları indir
Haklar ve Özgürlükler / Kasım 11, 2018

İş Güvencesinin Kapsamı – Geçerli / Geçersiz Fesih Sebepleri ve Usulü – Geçersiz Fesih İtirazı ve SonuçlarıI- İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI 1. İş Güvencesinin Tanımı2. İşçinin İş Güvencesi Kapsamında Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar2.1. İş Sözleşmesinin Niteliği ile İlgili Şartlar2.2. İşçinin Kıdemi ile İlgili Şartlar2.3. İşçinin Çalıştığı İşyerindeki İşçilerin Sayısı ile İlgili Şartlar2.4. İşçinin İşletme ve İşyerindeki Yetkisi ile İlgili Şartlar2.5. İş Sözleşmesinin Sona Erme Şekli ile İlgili Şartlar II- GEÇERLİ/ GEÇERSİZ FESİH SEBEPLERİ VE FESİH USULÜ 1. Fesih Sebepleri1.1. İşçiden Kaynaklanan Fesih Sebepleri1.1.1. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Sebepleri1.1.2. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih Sebepleri1.2. İşverenden Kaynaklanan Fesih Sebepleri1.3. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi Hususunda İşveren ile İşçi Arasında Uzlaşma Sağlanmaması Sebebiyle Yapılan Fesih (Değişiklik Feshi)2. Fesih Usulü2.1. Feshin ve Fesih Sebebinin Yazılı Olarak İşçiye Bildirilmesi2.2. Feshin Makul Sürede Yapılması2.3. Fesihten Önce İşçinin Savunma Vermeye Davet Edilmesi2.4. Şarta Bağlı Fesih2.5. İşveren ve İşçi Arasında Kararlaştırılan Özel Fesih Usulleri2.6. Toplu İşçi Çıkarmada Uygulanacak Ek Fesih Usulleri2.7. İşveren Feshi Niteliğinde Olan Diğer Uygulamalar ve İşveren Feshine Etkisi Tartışılan İşçi Davranışları III- GEÇERSİZ FESİH İTİRAZI VE SONUÇLARI 1. Geçersiz Feshin İtirazını İncelemeye Yetkili Yargı Kurumu2. Geçersiz Fesih İtirazında Bulunması Süresi3. Geçersiz Fesih İtirazının İşverene Yöneltilmesi4. Geçersiz Fesih İtirazı ile İlgili İş Mahkemesi Tarafından Verilen Kararların Kesinleşmesi5. Feshin Geçersiz…

Manipülasyon Suçu indir
Haklar ve Özgürlükler / Kasım 5, 2018

Manipülasyon SuçuGelişen çağımızda manipülasyon suçunun işleniş şekillerinin sürekli değişkenlik arz etmesi ve bunun kanunilik ilkesi zedelenmeksizin cezalandırılabilmesi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Ceza Hukukunun genel prensiplerine hakim bir ceza hukukçusunun perspektifiyle söz konusu ekonomik suçun ele alınarak derinlemesine incelenmesi literatür açısından faydalı bir çalışma niteliğindedir. Konunun bugüne kadar akademisyenlerce dağınık ve eksik olarak ele alınması bu konudaki çalışmaların önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi indir
Haklar ve Özgürlükler / Kasım 1, 2018

Özgürlük, Hukuk ve DemokrasiMustafa Erdoğan son otuz yılda anayasa teorisi ve hukuku, insan hakları, hukuk ve siyaset teorisi alanlarında çok sayıda eser verdi. Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyesi de olan Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır: İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türk Anayasa Hukuku (2018), Hukuk ve Adalet (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (2017), Anayasal Demokrasi (13. b., 2017), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006), Anayasa ve Özgürlük (2002), Demokrasi, Lâiklik ve Resmi İdeoloji (2. b., 2000).Yazar bu kitapta hukukun adalet ve siyasetle ilişkisi hakkında olanları yanında, demokrasinin teori ve pratiği hakkındaki makalelerini de bir araya getirmiştir. Özgürlük Hukuk ve Demokrasi’de yer alan makalelerin hemen hemen hepsinde hem incelenen konuya ilişkin teorik-kavramsal çerçeveler gözden geçirilmekte, hem de bu verilerden hareketle ve özgürlükçü bir perspektiften Türkiye’nin güncel sorunları değerlendirilmektedir. Şöyle de denebilir: Bu kitap Türkiye’nin sosyo-politik sisteminin öteden beri neredeyse hiç değişmeksizin varlığını koruyan ‘’özgürlük, hukuk ve demokrasi’’yle bağlantılı sorunlarının tahrik ettiği araştırma yazılarından oluşmaktadır. Kitabın toplumsal-siyasal teoriyle ve hukukla gerek araştırmacı gerekse öğrenci olarak ilgilenen potansiyel okuyucularının hepsine ulaşması umulur.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort