Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Müzik – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
İki Flüt İçin Anadolu’dan Türküler 1 indir
Şarkılar-Türküler / Kasım 15, 2018

İki Flüt İçin Anadolu’dan Türküler 1Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi müzik alanında da yenilikler ortaya çıkmıştır. Müzik alanında ortaya çıkan en büyük yenilik ise hiç kuşkusuz ki tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçiştir. Türkiye’de çok sesli müziğin ilk tohumları, özünü ulusal ezgilerimizden alarak evrensel müzik kuralları çerçevesinde bestelenen eserler yoluyla atılmıştır. Bundan dolayı Türkiye’deki ilk çok sesli ezgilerin büyük bir çoğunluğu geleneksel müziklerimizden esinlenerek oluşturulmuştur. Geleneksel müziklerimizden olan Türk halk müziğimizdeki çok seslilik, cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Zaman içerisinde çalgıların çeşitliliğinin artması ve kullanım şeklinin gelişmesi, türkülerin derlemeler yoluyla ortaya çıkarılıp çok seslilik anlayışına göre armonize edilmesi Türk halk müziğimizdeki çokseslilik uyarlama ve arayışlarının çoğalmasını sağlamıştır.

Türkiye’de Arabesk Olayı indir
Kavram-Kuram / Kasım 2, 2018

Türkiye’de Arabesk OlayıTürkiyede Arabesk Olayı sadece Arabesk piyasasını değil bu türün kültürel ve müzikal köklerini TRT den müzik dersanelerine arabesk sinema bağlantısından gece kondulaşma olgusuna, kayıt stüdyolarından, tasavvuf müziğine uzanan bir yelpazede yan konuları da akademik bir titizlikle inceliyor. Sosyal bir titizlikte inceliyor. Sosyal antropoloji alanında önemli çalışmalara imza atan Martin Stokesun çalışması konuyu enine boyuna incelemek isteyenler için.

Renklerle Org Öğretimi indir
Müzik / Ekim 29, 2018

Renklerle Org ÖğretimiRenklerle Org Öğretimi, halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GüzelSanatlar Bölümü’ nde öğretim üyeliği yapan Dr. Salih Aydoğan tarafındankaleme alınmış ve çocukların ilk org eğitimine katkı sağlamak amacıylahazırlanmıştır. Özellikle küçük çocukların daha büyükler için yazılmışolan metodlar ile çalıştırılmaları telafisi mümkün olmayan hasarlara yolaçabilir ve uzun sürmesi planlanan sanat yolculuğu daha en başındahüsranla sonuçlanabilir.Renklerle Org Öğretimi, her notayı farklı bir renkle vererek çocuklarınota öğrenimi zevkli bir hale getirmektedir. Kitabın arka iç kapağındabulunan renkli etiketler orgun tuşlarına yapıştırılır ve çocuklarnotayla ilişkilendirilmiş renklere basarak çalmaya başlar. Daha sonraetiketler çıkarılır ve çocuklar notaları öğrenmiş olarak çalmayısürdürür. Çocuklar için özel olarak seçilmiş şarkılar rengarenkresimlerle bezenmiştir. Her şarkının altında eğitmenin çocuğun başarıdurumunu not alacağı kutucuklar bulunur. Kitapta armoni bilgisiunutulmamış ve çocukların kolay anlayabileceği bir yalınlıklaverilmiştir.Renklerle Org Öğretimi, orgun üzerinde kolayca dik durabilmesinisağlayan ergonomik spiral cildiyle beğeninize sunulmuştur. Bu kitapla,çocuklar öğrenmekten, eğitmenler de öğretmekten zevk alacaklar.

Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya) indir
İlahiler / Ekim 26, 2018

Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya)Dînî mûsikî eserleri konusunda yapılan derleme çalışmaları, ülkemizde çok gündemde olan bir bilimsel araştırma dalı olarak görülmemektedir. Konunun hayli emek sarf etmekle yürütülebilmesi ve vakit alması buna engel teşkil eden sebeplerdendir. Özellikle yöreye gidip kaynak kişilere ulaşma ve gerekli ses kayıtlarını yapabilme zorlukları da bu sebeplere eklenebilir. Yörede doğup yaşama ve bu mûsikî ortamında bulunma açısından bir avantaja sahip olma şansı ise, bu derlemeleri yapabilme konusunda gayreti artıran sebeplerden olmuştur. Derleme çalışmalarında, özellikle Türk Halk Müziği araştırmacıları cumhuriyetin ilk yıllarında yöre yöre dolaşarak kayıtlar yapıp bu türküleri notaya alarak günümüze kadar ulaşmaları konusunda fedakarca bir gayret göstermişlerdir. Dinî mûsikî eserleri ise tekkelerin kapatılması dolayısı ile kayda alınamamış ve pek çoğu unutulmuştur. Bu eserlerin bir kısmının ise, konuya meraklı bazı müzisyenlerin özel olarak tuttukları defterlerdeki Arap harfleri ile yazılmış güfteleri ve notaları tespit edilip, günümüze yakın tarihlerde basımı gerçekleştirilmiştir. Bazı eserler de, özel olarak kurulmuş bir komisyon tarafından araştırılıp harf devriminden sonra bastırılmıştır. İstanbul ili ile sınırlı kalan bu çalışmaların Anadolu şehirlerimizde derleme usulleri ile yapılması pek mümkün olamamıştır. Bazı yörelerde hâlâ yaşayan ve okunan eserlerin derlenmesi süratle gerçekleştirilmelidir. Bu anlayışla İç Batı Anadolu’daki bazı şehirlerimizde unutulmadan kalmış olup hâlen okunabilen dinî mûsikî eserleri üzerine bir derleme yapmaya…

Eksik Şiir İkinci Kitap indir
Kavram-Kuram / Ekim 26, 2018

Eksik Şiir İkinci Kitap2006 yılında yayımladığımız Eksik Şiir, Sezen Aksu’nun 1975’ten o tarihe kadar kaleme aldığı şarkı sözlerinden bir seçkiyi içeriyordu. Şimdi bir İkinci Kitap ekledik. Bu kitapta 2006’dan sonra yazdıklarının yanı sıra, henüz yayınlanmamış, bestelenmemiş sözler de yer alıyor — bir de ilk kitapta gözden kaçırdığımız ama vazgeçilmez olan eski tarihliler var.

Niğdeli Saz Sanatçıları ve Eserleri indir
Müzisyenler / Ekim 21, 2018

Niğdeli Saz Sanatçıları ve EserleriNiğdeli saz sanatçıları, Niğde kültüründe büyüyüp yetişmiş, bu coğrafyanın gelenek ve göreneklerini, halkın genel karakterini tanıyıp özümseyerek kendilerini ve çalışmalarını biçimlendirmiş kişilerdir. Onlara ait sözler, şiirler, besteler, türküler de Niğde’nin öz yaşantısıyla yoğrulmuştur ve Niğde kültürünü bir ayna gibi yansıtan özeliklere sahiplerdir. Ezgileri, tavrı ve söz içeriği ile burcu burcu Niğde kokan bu eserlerin, ilerleyen yıllarda yaratıcıları ile birlikte kaybolup gitmesine göz yummak Niğde için büyük ve önemli bir kültürel kayıp olacaktı. Bu inançla, Niğdeli saz sanatçılarına ait eserleri kayıt altına alıp, yazıya dönüştürmek fikrinin bir araştırmacı olarak onlara karşı yapabileceğim bir vefa davranışı, Türk halk kültürü ve Niğde halk müziği adına önemli bir katkı olacağı düşüncesi ile elinizdeki çalışmayı gerçekleştirdim.  Niğde müzik kültürünün yazıya aktarılması, tanıtılması, yaşatılması ve yayılmasına hizmet etme amacını taşıyan bu kitapta yer alan eserlerin bugün beste; yarın ise Niğde türküleri olacağına kuşkum yok. Çünkü derlemiş olduğum eserler Niğde ve çevresinde daha şimdiden dilden dile aktarılmakta, düğünlerde, toplantılarda ve konserlerde çalınıp söylenmektedir. Niğde müzik kültürünün, saz sanatçılarının yaşam öykülerinin, müziksel çalışmalarının ve onlara ait eserlerin yer aldığı çalışmamın Niğde kültürüne, Niğde halk müziği çalışmalarına ve halk müziğimize yarar sağlamasını dilerim. 

Fasa Fiso indir
Müzik / Ekim 21, 2018

Fasa FisoŞarkılarıyla rock müziğe damgasını vuran Teoman bu defa kendi hayatına dair hikâyelerini anlatıyor. Çocuk Teoman’dan rock yıldı- zı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntılar da anılara eşlik ediyor. Teoman şarkılarını yazarken kendi karanlığının sesine kulak veren, inişli çıkışlı ilişkilerimize, ayrılıklarımıza, yaralarımıza, özlemlerimize dokunan bir rock yıldızı… Bugüne dek hikâyelerini hep şarkılarıyla anlatan Teoman, şimdiyse yaşamından küçük izleri, küçük anı parçalarını Fasa Fiso adlı kitabında bir araya getiriyor. Fasa Fiso’da tanıdığınızı sandığınız Teoman’dan çok daha fazlası- nı bulacaksınız, hatta aydınlık yanlarını bile… 50 yaşının olgunluğunda, geçmişe duyduğu özlemin her zerresini yaşayarak, eğlenceli yanlarını da ortaya koyarak hayatını ve hayatımızı özetleyen Teoman, kulağımıza eğilip “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyor o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso.” 

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi indir
Eğitim-Öğretim / Ekim 21, 2018

Okul Öncesi Dönemde Müzik EğitimiMüziğin insanoğlunun varoluşuyla birlikte ortaya çıktığı ve milyonlarca yıldır gelişerek devam ettiği bilinmektedir. Mil­yonlarca yıldır varlığını sürdürmesi, insan hayatında doğal bir ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Daha anne karnında iken hayatımıza giren müzik, duygu ve düşüncelerimizin temsilcisi olarak hayatımız boyunca dinleyici ya da üreten olarak var olan bir sanattır. Coşkunun, hüznün ve rahatla­manın temel destekçilerindendir. Eğitimde kullanılabilecek etkili bir araçtır.Bu kitapta erken çocukluk döneminde müzik becerilerinin gelişimi, müzik eğitiminin gelişim alanlarına etkileri, müzik eğitiminde yapılabilecek etkinlikler ve örnekleri, farklı mü­zik eğitimi yaklaşımları gibi konulara yer verilmiştir.

Safiye (Karton Kapak) indir
Müzik / Ekim 19, 2018

Safiye (Karton Kapak)Akdeniz Bölgesi’nden, 1930’lu senelerde dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan Edith Piaf, Portekiz’den Amalia Rodrigues ve Türkiye’den Safiye Aylâ…Bu kitap bilinmeyen bir diyarda dünyaya gelen, kimsesizler yurdunda yetişen, çektiği yoklukların ardından şöhret ve servet sahibi olan Safiye Aylâ’nın 1998’de noktalanan renkli ama hüzünlü hayatının hikâyesidir.Gençlik senelerinde Atatürk’ün ve diğer devlet büyüklerinin yakın çevresine girmesi sayesinde Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının önemli hadiselerine şahitlik eden Safiye Aylâ sonraları kendi ifadesiyle isyankâr ve solcu oldu. Nâzım Hikmet ile ve o devrin netameli birçok ismiyle beraber bulundu, Türkiye İşçi Partisi’ni destekledi ve Hazreti Muhammed’in soyundan gelen Şerif Muhiddin Targan ile evlenip peygamber torunlarına, yani Şerif ailesine gelin gitti.Safiye Aylâ’nın özel evrakı temel alınarak yazılan bu kitapta Türk Musikisi’ne Cumhuriyet döneminde iki defa getirilen yasaklamanın ayrıntılarının yanısıra Mehmet Âkif Ersoy ve Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi meşhur kişilerin mektupları ile Nâzım Hikmet hakkında Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde bulunan ve daha önce yayınlanmamış bazı belgeler de yeralıyor.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort