Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort İlahiler – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya) indir
İlahiler / Ekim 26, 2018

Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya)Dînî mûsikî eserleri konusunda yapılan derleme çalışmaları, ülkemizde çok gündemde olan bir bilimsel araştırma dalı olarak görülmemektedir. Konunun hayli emek sarf etmekle yürütülebilmesi ve vakit alması buna engel teşkil eden sebeplerdendir. Özellikle yöreye gidip kaynak kişilere ulaşma ve gerekli ses kayıtlarını yapabilme zorlukları da bu sebeplere eklenebilir. Yörede doğup yaşama ve bu mûsikî ortamında bulunma açısından bir avantaja sahip olma şansı ise, bu derlemeleri yapabilme konusunda gayreti artıran sebeplerden olmuştur. Derleme çalışmalarında, özellikle Türk Halk Müziği araştırmacıları cumhuriyetin ilk yıllarında yöre yöre dolaşarak kayıtlar yapıp bu türküleri notaya alarak günümüze kadar ulaşmaları konusunda fedakarca bir gayret göstermişlerdir. Dinî mûsikî eserleri ise tekkelerin kapatılması dolayısı ile kayda alınamamış ve pek çoğu unutulmuştur. Bu eserlerin bir kısmının ise, konuya meraklı bazı müzisyenlerin özel olarak tuttukları defterlerdeki Arap harfleri ile yazılmış güfteleri ve notaları tespit edilip, günümüze yakın tarihlerde basımı gerçekleştirilmiştir. Bazı eserler de, özel olarak kurulmuş bir komisyon tarafından araştırılıp harf devriminden sonra bastırılmıştır. İstanbul ili ile sınırlı kalan bu çalışmaların Anadolu şehirlerimizde derleme usulleri ile yapılması pek mümkün olamamıştır. Bazı yörelerde hâlâ yaşayan ve okunan eserlerin derlenmesi süratle gerçekleştirilmelidir. Bu anlayışla İç Batı Anadolu’daki bazı şehirlerimizde unutulmadan kalmış olup hâlen okunabilen dinî mûsikî eserleri üzerine bir derleme yapmaya…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort