Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Arapça – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Metafizik / İbn Sina Felsefe Serisi -1 indir
Arapça / Kasım 5, 2018

Metafizik / İbn Sina Felsefe Serisi -1Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve Aristo’dan İslam dünyasına aktarılan ve Kindi, Farabi, İbn Sînâ, Gazali, İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından geliştirilerek batıya aktarılan felsefi ilimler, teorik düşüncenin hem kaynağı hem de meyvesi olması bakımından metafizik etrafında şekillenir. Bu bakımdan metafizik, değişime konu olmayan gerçek varlıklar hakkında bilgi veren ilim olarak kabul edilmiştir.İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifa külliyatında felsefi ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey araştırmaların en önemli kaynaklarından biri olan bu eser Türk okuyucusuna sunulmaktadır. Ayrıca bu eser Yayınevimizin daha önce 2 cilt olarak yayınladığı Türkçe – Arapça Paralel Baskının, Arapça kısmı çıkartılmış ve iki cildin birleştirilmiş halidir. Daha önce Arapça paralel metni ile 2 cilt halinde basılan eser şimdi yalnız Türkçe metni ile tek cilt halinde okuyucuya sunulmuştur.

Cilt:17 Hadislerle Hanefi Fıkhı indir
Arapça / Kasım 3, 2018

Cilt:17 Hadislerle Hanefi FıkhıMisvak Neşriyat olarak, hassas bir çalışmayla “İ’lâüs-Sünen” isimli eseri Arapçadan Türkçeye terceme ederek istifadenize sunmuş bulunuyoruz. Hanefi Mezhebi’nin hükümlerini, hadis-i şeriflerdeki delilleriyle anlatan bu kitap; et-Tehânevî tarafından 20 yıla yakın bir zamanda yazılmış, bütün İslam dünyasında kabul görmüş, ders olarak okutulmuş bir eserdir. Çevirsini yaparken dilinin anlaşılır olmasına dikkat edilmiş, bu ilimle uğraşanların olduğu gibi tüm halkımızın istifade edebileceği bir eser ortaya konmaya çalışılmıştır.Ayrıca Kitap   Hanefi mezhebinin inceliklerini anlatmakta, hükme konu olan ve olmayan hadislerin hem sened hem de metin olarak incelemelerini ve bu konular hakkında İmam-ı Azam (r.a.)´in görüşlerinin ne kadar isâbetli olduğunu beyan etmektedir.

Sabredenler Ve Şükredenler indir
Arapça / Ekim 31, 2018

Sabredenler Ve ŞükredenlerBu kitabın konusu sabır ve şükürdür. Çünkü iman iki sınıftır; sabır ve şükür. Buna göre, nasihati kabul eden, kurtulmayı arzu eden ve saadete ermek isteyen kimsenin sabır ve şükrü ihmal etmemesi gerekir. Allâh-u Teâlâ sabrı, tökezlemeyen bir at, körlenmeyen bir kılıç, bozguna uğramayan bir ordu, yıkılamayan muhkem bir kale kılmıştır. Zafere ulaşmak sabırdan sonra gelir. Kur’ân-ı Kerim’de “Sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir” buyrulmuştur.İbn Kayyım el-Cevziyye’nin bu eseri, asıl konusu sabır ve şükürden başka, Kur’ân-ı Kerim’in tefsirinden güzel örnekleri, senedleriyle hadîs-i şerifleri, selef-i sâlihînin eserlerini, fıkhî meselelerin açıklamalarını da içermektedir. Yine bu kitapta dünyanın hakikati, Allâh-u Teâlâ’nın, Rasûlü’nün ve selef-i sâlihînin misallerle bu dünyayı anlatmaları, bu dünyada Allah’a yaklaştıran ya da O’ndan uzaklaştıranlar gibi birçok faydalı mevzular anlatılmıştır.Bu kitap, Zâdu’l-Meâd, Medâricu’s-Sâlikîn gibi önemli eserlerin de sahibi olan müellifin ifadesiyle, “hükümdarlar ve emirlerin, zenginler ve fakirlerin, sûfîler ve fakihlerin istifade edeceği bir kitaptır.”

Caliyetü’l-Ekdar Ve’s-Seyfü’l-Bettar indir
Arapça / Ekim 31, 2018

Caliyetü’l-Ekdar Ve’s-Seyfü’l-BettarMevlana Halid-i Bağdâdî hazretlerinin (kuddise sırruhû) şifa kaynağı eserlerinden biri olan Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr; Esmaü’l-Hüsna’yı, Bedir ashabının kıymetli isimlerini, çeşitli duaları ve salâvat-ı şeriferi içermektedir.Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr, “kederleri gideren keskin kılıç” demektir. Bu eseri okumak maddi ve manevi dertlerimiz için bir şifa kaynağıdır. Çünkü Câliyetü’l- Ekdâr’ı okuyan biri duasına hem Mevlana Halid-i Bağdâdî hazretlerini (kuddise sırruhû) hem de esma-i hüsnâ ile Bedir ashabını vesile etmiş olur.Bilal Aksoy’un tercüme ettiği eser yayına hazırlanırken daha faydalı olacağı düşünüldüğüiçin Arapça metin ile çevirisi karşılıklı sayfalara konulmuştur.

Evrim ve Değişmezlik indir
Arapça / Ekim 25, 2018

Evrim ve Değişmezlikİnsanlar hayatın her alanındaki her şeye, her varlığın yapısını kapsayan evrim düşüncesi gözüyle bakmaktalar. Evrim düşüncesi bu şekilde insanların anlayışlarını istila ettiği bu şekilde insanların anlayışlarını istila ettiği zaman, düşüncelerinin din ile çatışması kaçınılmaz bir hal alır. Çünkü din, insanlığın anlayışında ve algılayışında değişmezliği temsil eder. İlahın, akidenin, ibadetin, değerlerin, kavramların ve geleneklerin değişmezliğini, hayatın değişmezliğini temsil eder. İnsanlığın anlayışında din bütün bu hususlarda değişmezliğin ifadesi olduğu sürece, yine insanlığın anlayışına göre, Allah düşüncesinin ya da din düşüncesinin dahi kayıtsız şartsız olarak hiçbir hususta değişmezliğini düşünmeye tahammülü olmayan kapsamlı “evrim” kavramıyla çatışması kaçınılmaz bir şeydir.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort