Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Psikoloji – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 1 indir
Psikoloji Tarihi / Kasım 12, 2018

İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri 1Bu İnceleme ruhçözümsel kuruma ilişkin kapsamlı bir çalışmanın birinci cildidir. İşte saldırganlık ve yıkıcılığın incelenmesiyle başladım. Çünkü dünyayı kaplayan yıkıcılık dalgası nedeniyle bu konu, ruhçözümlemenin temel kuramsal sorunlarından birisi olmasının yanı sıra, pratikte bizi en yakından ilgilendiren konulardan da birisi olmaktadır.

İyi Hissetmek indir
Psikoloji / Kasım 6, 2018

İyi Hissetmekİşte size iyi bir haber; kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük benlik saygısı ve depresyonun diğer “dipsiz kuyu” lardan ilaçsız kurtarabilirsiniz! İyi Hissetmek’te, psikiyatrisst David Burns duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuluyor.Duygudurumunuzdaki dalgalanmaların nedenlerini anlayınOlumsuz fikirleri kafanızdan silip atınSuçluluk duygunuzla başa çıkınSevgi ve onay bağımlılığınızın üstesinden gelinÖzgüveninizi arttırın“Hiç bir şey yapmamak” ile baş edinDepresyonun acı veren girdabından kurtulun“Okunacak ve tekrar okunacak bir kitap!”Los Angeles Times

Kekemelik İçin Metaforik Öykülerle Akıcı Konuşma Akıcı Okuma indir
Psikolojik Danışma / Ekim 28, 2018

Kekemelik İçin Metaforik Öykülerle Akıcı Konuşma Akıcı OkumaÇocuğun okuma ve konuşma becerileri açısından olumlu deneyimler oluşturmasına yardımcı olması amacıyla kitapta yer alan metinlerin kısa ve anlaşılır olması aynı zamanda da ritmik bir anlatım özelliği taşıması önemsenmiştir.Metinler, oyuncaklar ve fotoğraflar oluşturulurken; Yaş uyumu, cinsiyet uyumu, kültür uyumu, bağlam uyumu gibi bir öyküdeki etkiyi, etkililiği arttıran unsurlar önemsenmiştir.

Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi indir
Yaklaşımlar / Ekim 27, 2018

Çocuk ve Ergenler için Şema TerapiÇocuk ve Ergenler için Şema TerapiŞema Terapi, son yıllarda yetişkin hastaların tedavisinde kendini olağanüstü başarılı şekilde kanıtladı ve şimdi çocuklar ve ergenlerle çalışma zeminine taşınıyor…Şema Terapi, gelişim psikolojisini ilgilendiren temelleri de işin içine katıyor ve çocukluk ile hayatın geri kalan akışındaki temel ihtiyaçlar modeline dayanıyor. Çocuklar ve ergenlerin de ele alınması, aynı zamanda buna eşlik eden ebeveyn çalışması için çok uygun. Bunu yaparken değişik yaş dönemlerinde, farklı ele alma şekilleri ve terapi ağırlık merkezleri seçilmek zorunda.Pek çok örnek doğrudan uygulanabilir teknik ile stratejilerin yanı sıra terapist ve hastalar için geniş kapsamlı materyaller sunuluyor.

Şeyh ve Arzu indir
Yaklaşımlar / Ekim 25, 2018

Şeyh ve ArzuMetis Ötekini Dinlemek dizisinin editörü, Günümüzde Psikoterapi ve Freud’dan Lacan’a Psikanaliz kitaplarının yazarı psikiyatr Saffet Murat Tura’nın bu kitabı, “Bu dünyada esas şaşırtıcı olan varlıktır” sözüyle açılıyor ve “Şeyh ve Ayna”, “Bir Ses Gelseydi Eğer”, “Doğmak ve Ölmek”, “Deli Dumrul ve Dünyaevliliğin Ötesi”, “Türk ve Müslüman Olmak”, “Solaris” ve “Üçüncü Sır” yazılarını kapsıyor. Şöyle diyor yazar: “Şeyh ve Arzu dünyevilik ve uhrevilik, gündeliklik ve aşkınlık, inanç ve vicdan, tanrısallık ve ölüm gibi psikanalizi olduğu kadar dinsel düşünceyi de yakından ilgilendiren sorunlar hakkındaki yazılardan oluşuyor. Bu yazıları bir araya getirmemdeki amaç, insanı belli bir kültürel oyun içinde sorunsallaştırma, ona bu oyunun gündelikliğinin dışından, belli bir mesafaden bakabilme isteğidir. Bu yüzden buradaki kavrama çabası kültürel kimlik sorunlarından varoluşsal çatışmalara, oradan da varlığın mahiyeti sorusuna doğru evriliyor. Bu kitap eğer günümüz insanı gibi gündelikliğe teslim olmuş bir okurda evren karşısındaki çocuksu hayranlığı yeniden uyandırabilmişse vazifesini yerine getirmiş sayılmalıdır.”

Işığa Dönüşen Gölge indir
Psikoloji Tarihi / Ekim 24, 2018

Işığa Dönüşen GölgeEyüp’e Cevabı’nda Carl G. Jung her insanda var olan ilahi yönün iki biçiminden söz eder.Sınırları olan bir ego: adresimizde yazılı ismin sahibi olan, kanan ve boyun eğen, korkan ve hırslanan, cesareti kırılan ve coşan sıradan kişilik.Bir de sınırları bilinmeyen, gökyüzü veya derin bir uçurum gibi o kimliği dört bir yandan çevreleyen bir akışkan gibi engin kişilik, veya derin bir uçurum gibi o kimliği dört bir yandan çevreleyen bir akışkan gibi engin kişilik. Frank D.Cardell. Sınırları bilinmeyen, engin gökyüzünde veya derin bir uçurum gibi engin bir kişiliğe yolculuk yapabilmek için hepimizde varolan ancak gerekli koşulları, gerekli oluş hallerini yaratmadığımız için ortaya çıkaramadığımız önderlik yetimizi nasıl ortaya çıkaracağımızı anlatmak için yazdı bu kitabı.

Ruhun Kadınları & Psikanalizin Öncü Kadınları indir
Psikoloji Tarihi / Ekim 24, 2018

Ruhun Kadınları & Psikanalizin Öncü KadınlarıPsikanaliz çoğunlukla bir “erkek işi” olarak algılanmıştır. Ne ki psikanaliz tarihine kadınlar da, hem de daha ilk zamanlardan itibaren katkıda bulunmuştur. Hasta, ta­lebe, pratisyen olmuş ve çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atma pahasına Viyana’da Freud’un, Zürih’te Jung’un ortaya koydukları teorilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamışlardır.Yirminci yüzyılın başlarında psikanalizin öncü kadınları ruh hakkında ilk adımlarını atmaya başlamışlardır: İlk kadın psikanalist Emma Eckstein gibi, Freud’un sadık savu­nucuları Lou Andreas-Salomé ya da Marie Bonaparte gibi…Erkek meslektaşları onlara önce şüpheyle bakar ama bir süre sonra üniversite sıra­larını onlarla paylaşacaklardır. Margarethe Hilferding tıp doktoru çıkar ve kapalı bir çevre olan Viyana Psikanaliz Derneği’ne kabul edilen ilk kadın olur.1920’de, Lahey’deki kongrede neredeyse hepsi oradadır: Anna Freud, Melanie Klein, Sabina Spielrein, Helene Deutsch, Eugénie Sokolnicka ve Hermine von Hug-Hellmuth. Avrupa’da o dönemde kadınlar kendi davaları için harekete geçmişken, ruha gönül ve­ren kadınlar bilinçdışı, kadın, cinsellik ve çocuk hakkında yeni bir bakış getirirler.Ruhun Kadınları, kimi zaman trajik ama her zaman sıradışı bir hayat sürmüş yirminci yüzyılın on dört kadınını anlatıyor, anıyor. Onlar olmasaydı bugünün kadınları başka türlü düşünme hakkına sahip olamazdı.

Psikolojide Yaklaşımlar indir
Yaklaşımlar / Ekim 23, 2018

Psikolojide Yaklaşımlar“Psikolojide Yaklaşımlar” psikoloji alanındaki güncel konuları, anlaşılır bir dille sunmakta ve insan davranışlarını anlamada psikoloji biliminin katkılarını tarihsel bir bakış açısıyla aktarmaktadır.Kitap, okuyuculara psikolojinin beş temel kavramsal çerçevesini (yaklaşımını) sunmaktadır. Bunlar; biyolojik, davranışsal, bilişsel, psikodinamik ve hümanistİk yaklaşımlardır. Her yaklaşıma ilişkin yöntemler, kuramlar, varsayımlar açıklanmakta, bu sayede okuyucu, insan gelişimi, sosyal ve anormal davranış gibi konularda psikolojiye dair genel bir anlayış geliştirebilmektedir. Başlıca özellikler:• Temel düşünür kutuları, tanınmış psikologların çalışmalarına ve alana katkılarına ilişkin özet değerlendirme sunmaktadır.• Bölümlerin sonunda yer alan hepsini bir araya getirirsek tartışmaları, bir problemin tek bir doğru ve bir yanlış yanıtının olmayabileceğini anlatarak, eleştirel düşünmeyi desteklemektedir.• Kendiniz deneyin aktiviteleri ve egzersizleri, psikolojinin, insanların nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığıyla ilgilendiğini göstermektedir.• Günümüz dünyası kutuları, öğrencilere kuramlarla kendi dünyalarını ilişkilendirme konusunda yardımcı olmaktadır.• Başlıca araştırma yöntemlerinin bir araya getirildiği bölüm, öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmaları için yol göstermektedir.• Oldukça zengin hazırlanmış pedagoji bölümü, sorular ve tartışma bölümleri, bölüm özetleri, anahtar terimlerin tanımlanması, daha fazla okumak için öneriler, sözlük ve kaynakça bölümleri aracılığıyla öğrenmeye yardımcı olmaktadır.

Türk Muhafazakarlığı & Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül’e indir
Psikoloji Tarihi / Ekim 21, 2018

Türk Muhafazakarlığı & Çok Partili Siyasal Hayattan 12 Eylül’eMuhafazakârlık kavramı ile ilgili çalışmalar kavramın tanımlama güçlüğünden bahsederler. Konu Türk muhafazakârlığı olduğunda tanımlama çabası oldukça güçleşir. Sağ kanat partilerin çoğu bu sıfatı açık ya da üstük olarak kabul ederler ve benimserler. Fakat benimsedikleri sıfatın ne anlama geldiği açık değildir. İslamcılıktan ya da milliyetçilikten bağımsız bir Türk muhafazakârlığından bahsedilebilir mi? Bahsedebiliyorsak muhafazakârlığı, Türk sağının diğer akımlarından ayıran özellikleri nelerdir? Diğer taraftan Türk muhafazakârlığının batılı örnekleriyle ayrılan ya da ortak yönleri mevcut mudur? Siyaset, fikirden bağımsız düşünülemez. Bu nedenle Türk muhafazakârlığını anlamak için soracağımız soruların cevabını siyasette değil fikirde aramalıyız. Elinizdeki kitap çok partili siyasal hayattan 12 Eylül darbesine uzanan dönemde eser vermiş altı düşünürün (Peyami Safa, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Ali Fuat Başgil, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Erol Güngör) eserlerinden hareketle Türk muhafazakârlığını tanımlamayı hedefliyor; Türk muhafazakârlığının zihnî koordinatları üzerinden bir fikir haritasını çıkarmayı deniyor.

Pembe Fili Düşünme indir
Psikoloji / Ekim 21, 2018

Pembe Fili DüşünmePembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme. Böyle de düşünmemem lazım galiba. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Pembe fili düşünme. Of kaç dakika oldu acaba? Pembe fili düşünme. Dakika tutmayı unuttum galiba. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme.  Acaba telefonum nerede? Kılıfı da pembe! La la la la. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme.

Bilişsel Terapide Direncin Aşılması indir
Yöntem / Ekim 21, 2018

Bilişsel Terapide Direncin AşılmasıKısım teorik ve kavramsal temellerDirenç modelleriProsedüre karşı dirençAnlaşılma direnciÖz-TutarlılıkŞematik dirençAhlaki direnç kompulsif sorumlulukMağduriyet direnciRiskten kaçınma direnci ve depresif dirençKendini sabote emeKarşı aktarımın incelenmesiKısım bilişsel terapi ve karşı aktarımKarşı aktarımın kullanılmasıBilişsel terapide direncin aşılmasıYatırım modelini destekleyen verileŞemaların değiştirilmesiBilişsel terapinin sınırlarıPsikoanalitik direnç modelleriDavranışçı müdahalelerGündemin belirlenmesiSeansların devamlılığı

Kahin Vanga – Renan Seçkin PDF ve EPUB indir
Diğer , Psikoloji / Ekim 17, 2018

Kahin Vanga kitabı hakkında bilgiler: Renan Seçkin’in Kahin Vanga isimli kitabı 232 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. Tarihte ki en ünlü kahin Vangelia Pandeva Gushterova. Vanga daha daha küçükken ileride kör olacağını biliyordu ama şuuru yeterince bunu Anlatım etmeye el verişli olmadığı için pek çok zaman süresince ailesi kızmasına Karşın kör taklidi yaparak dolandı. Bir müddet sonra toprak altında kalan minik Vanga harbiden gözlerini kaybetti. Gözlerinin kör olmasıyla birlikte 6. Duygu ve 3. gözleri daha kuvvetlenen bayan tarihte bir çok Mühim bilgiyi, olması ön görülemez şeyleri dahi bilerek bütün dünyada dikkatleri üzerine topladı. Renan elit tarafından detaylıca araştırılan bu kodın hakkında profili “Kahin Vanga” adlı çalışmasında bulabilirsiniz. Kahin Vanga Hakkında Vangelia Pandeva Gushterova, daha çok Ufak yaşlarda kör taklidi yapan Ufak Bulgar hatun, bir gün tamamiyle gözlerini kaybedeceğini bilemezdi. 11 yaşlarındayken birden kopan fırtınada toprak altında kalan Ufak Vanga görme duyusunu yitirdi. Zorluklarla geçen çocukluk ve gençlik döneminden sonra, çok genç yaşlarda gelecekle alakadar profil verip çevresindekileri şaşırttı. İkinci Dünya Savaşının başında Vangelia’nın paranormal yetenekleri iyice ortaya çıktı. O dönemde yaşadığı en mistik olaylardan bir tanesini şöyle anlatıyordu: “Bir atlı geldi, atıyla birlikte odama girdi, tam önümdeydi, Hemen hemen üzerime gelecekti. Güneş gibi parlıyordu!…

Ölüm ve Ölmek Üzerine – Elizabeth Kübler-Ross PDF indir
Felsefe , Psikoloji / Ağustos 28, 2018

Ölüm ve Ölmek Üzerine kitabı hakkında bilgiler: Elizabeth Kübler-Ross‘un Ölüm ve Ölmek Üzerine isimli kitabı 300 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla PDF formatında sizlere sunuluyor. Tanıdığımız en güzel insanlar hezimeti, acıyı, mücadeleyi, kaybetmeyi bilen ve en dibe batıp sonra geri yüzeye çıkmanın yollarını bulanlardır. Bu insanlarda onları şefkatle, anlayışla ve derin sevgiyle dolduran minnettarlık, hassasiyet ve yaşam algısı vardır. Güzel insanlar bir anda güzel olmazlar. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Bundan 40 yıl önce Ölüm ve Ölmek Üzerine adlı kitapta yer alan beş aşamalı model, günümüzde artık sadece ölüm karşısındaki tutum için değil ama hayatta başa gelen önemli her tür değişiklik için uygulanmakta. Tarihte eşi ya da bir benzeri olmayan bu kitap tüm insanlara kendi derinliklerinden ışık tutarak gerçek özgürlüğün yolunu gösteriyor. Hastalar, Hasta yakınları ve profesyoneller için bir başucu kitabı ve ölümün kaçınılmazlığını bilen herkes için bir temel eser. Her kütüphanede bulunması, defalarca okunması gereken bir kitap. Ölüm Ve Ölmek Üzerine Okuyucu Yorumları “Bir araştırmacı ve öğrencilerinin hastanede tabiri caizse ölüm döşeğinde yatan hastalarla sohbeti, çok ilginç yaşantıların anlatıldığı güzel bir kitap.” “Öleceğini Bilerek yaşayan tek canlı türü olan insanın hikayesi bu kitap.Aslında Bildiğimiz ama yüzleşemediğimiz şeyler var içinde. Daha çok hasta yakınlarının okuması gereken bir kitap.” “Ölmekte…

Beynin Gizli Güçleri – Amargi Hillier PDF indir
Psikoloji , Roman / Ağustos 27, 2018

Beynin Gizli Güçleri kitabı hakkında bilgiler: Amargi Hillier‘in Beynin Gizli Güçleri isimli kitabı 262 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla PDF formatında sizlere sunuluyor. Etkili dikkat çekici bir kişisel gelişim kitabı arıyorsanız “Beynin Gizli Güçleri” aradığınız kayna olabilir. Para, Iş, sağlık ve güç gibi bir çok alanda kullanabileceğiniz teknikleri içeren bu kitap, basıldığı günden bu yana ilgileri üzerine toplamış durumdadır. Bilimsel olarak biliriz ki en zeki olanımız bile beynimizin yalnızca %5’ini kullanırız. Bu durumu şöyle düşünelim dünyada sadece Türkiye’i keşfetmişsiniz kafanızda ki haritaların sınırı da bu sınırdan ibarettir. Şimdi elin hep beraber bunu okyanusları ve gerekirse evreni aşalım. Artık Sır Olarak Tutulan Bilgilerin Açıklanma Zamanı! Yasaklanmış Bilgiler Gün ışığına Çıkıyor. Potansiyelinizi Aktive etmeniz için size muhteşem bir kaynak! Dünyada büyük yankı uyandıran bu kitaptan öğreneceğiniz teknikler ve bilgiler sayesinde hayatınız sonsuza dek değişecek! Bu teknik ve bilgilerle koşullarınızı ve gerçekliğinizi değiştirecek gücün içinizde olduğu düşüncesi ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkacaktır. Bazı insanlar bunu uzun zamandır kullanıyorlar. Peki ya siz daha önce bu teknikleri hiç duymadınız ya da öğrenmediniz mi? Bu kitapta anlatılan teknikleri kolay bir şekilde aktarmak için eğlenceli bir konu seçtim. Teknikleri; Baştan Çıkartma ve Cezbetme konusu üzerinden anlattım fakat bu sizi yanıltmasın, okuduğunuzda fark edeceksiniz ki bütün teknikler istediğiniz…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort