Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Erzincan – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Türk İktisat Tarihinde Erzincan indir
Erzincan / Ekim 24, 2018

Türk İktisat Tarihinde ErzincanOsmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’ne devredilen iktisadi yapının temel özelliği küçük üreticiliğin ağır bastığı tarıma dayalı bir yapıydı. Osmanlı Devleti Dönemi’nde uygulamaya konulan ve Cumhuriyet Dönemi’ne intikal eden üretim ve pazar sistemi çerçevesinde Erzincan’ın iktisadi yapısı da şekillenmiştir. Şehrin iktisadi yapısının şekillenmesinde nüfus, iklim, doğal afetler, ulaşım, pazarlama gibi unsurlar belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle tarih boyunca pek çok doğal afetlere, savaşlara, muhacirlik hareketlerine, salgın hastalıklara ve yokluklara maruz kalan Erzincan’ın iktisadi hayatının olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Buna karşın Erzincan, her dönem ulaşım yollarının kesiştiği kavşakta yer almış ve bu sayede önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Savaştan yeni çıkmış ve Lozan Anlaşması ile bağımsızlığını uluslararası devletler hukukunda kabul ettirmiş olan yeni Türkiye Devleti, II. Dünya Savaşı’na kadar gerek içerde ve gerekse dışarda birçok önemli siyasi, iktisadi ve sosyal meselelerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde meseleler sistematikten uzak bir şekilde önem sırasına göre çözülmeye çalışılmıştır. Ülke genelinde başlatılan kalkınma politikaları çerçevesinde; tarım, orman, asayiş, ulaştırma, maliye ve vergi, bankacılık, sigortacılık ve borsa, ticaret, sanayi ve gümrük, madenlerin işletilmesi, kooperatif gibi pek çok alanda kanun çıkarılarak uygulamaya konulmuştur. Türkiye’nin iktisadi hayatını derinden sarsan gelişmeler esnasında 1939’da, II. Dünya Savaşı patlak vermiştir. Türkiye her ne kadar fiili olarak savaşa girmemiş…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort