Demokrat Parti Dönemi Basında Sosyal Politika indir
Siyasal Partiler / Ekim 26, 2018

Demokrat Parti Dönemi Basında Sosyal Politikaİnsanlığı ortaçağın karanlığından kurtaran, okumayı ve basılı eser sahibi olmayı ayrıcalık olmaktan çıkaran matbaa, modern dünyanın en önemli icatlarından biridir. Her ne kadar Anadolu topraklarına 300 yıl gibi bir gecikmeyle girse de, basılı eserlerin çoğalmasıyla birlikte bilginin kitlelere yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkede okuma-yazma oranının düşük olması ile toplum yapısının sanayi üretiminden uzak olması,matbaacılığın gelişmesini ve basın çalışanlarına yönelik sosyal politikalar üretilmesini de geciktirmiştir. Ancak Demokrat Parti döneminde 1952’de “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” yürürlüğe girebilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür ki basın çalışanlarına yönelik böyle bir kanun hala birçok ülkede bulunmamaktadır. Basında Sosyal Politika kavramıyla bu çalışmada, 1950-1960 yılları arasında, basın çalışanlarının sosyoekonomik hakları ve hükümet ile ilişkileri ele alınmaktadır.

Dar Vakit Günleri indir
Siyasal Partiler / Ekim 22, 2018

Dar Vakit Günleri“Dar Vakit Günleri”i yayımlanalı yirmi yıl kadar olmuş. İlk iki baskı varsaydığımız okurun “idrâk”ine sunulmuş; bir tutanak, bir belge, acı ve zor bir sürecin anıları olarak tarihin sicil defterine geçmişti. “Bin yıl sürecek” denilen süreç sürgün yedi ve köprülerin altından çok sular geçti. Siyasal değişim ve dönüşümler yaşandı. Bu toprakların asal değerlerini bilmek, inanmak ve savunmak anlamında “yerli”; yine bu topraklarda kökleşmiş usul, üslup ve içtenlikle tecellisinin kemâli anlamında “İslâmî” söylem, nisbî bir “özgürlük” vasatına kavuştu. (…)İnsanı kimliksizleştiren, varlığı anlamsızlaştıran, yeryüzünü mülkü görüp insansızlaştırmaya çalışan egemen kötülüğün estirdiği kıyıcı fırtınanın önündeki barikata bir katkıydı “Dar Vakit Günleri”.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort