Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Sosyoloji – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Din Sosyolojisi indir
Sosyoloji / Kasım 1, 2018

Din SosyolojisiDin Sosyolojisi, toplum ile etkileşim halinde gerçeklikte varlık bulan dini, toplumsal planda dini, toplumsal bir olgu ve kurum olarak dini, başka bir ifadeyle dinin toplumsal gerçekliğe dair boyutlarını inceleyen bir bilim alanıdır. İşte Din Sosyolojisi başlığını taşıyan elinizdeki bu çalışma, dinin toplumsal gerçekliğini anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu çabayla yazar, on dört ana başlık altında din ile toplumun karşılıklı ilişkilerinin temel çizgilerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Yabancı Kültürde Yaşayan Müslüman Azınlıklar indir
Din Sosyolojisi / Ekim 27, 2018

Yabancı Kültürde Yaşayan Müslüman AzınlıklarGünümüz dünyasında Müslümanların neredeyse üç ’de birlik bölümünün azınlık olarak yaşadığı görülmektedir. Farklı sebeplere bağlı olarak gelişen bu durum ister istemez beraberinde olumlu, olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Akademik düzeyde yapılan bu çalışmada yabancı kültürde yaşayan Müslüman azınlıklar genel olarak tespit edilip problemlerine manevi rehberlik bağlamında çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Çeşitli coğrafyalarda bulunan Müslüman azınlığın durumu ile birlikte Almanya örneğinde Türkiye kökenli Müslümanların göç serüveni, hak ve ödevleri, kurdukları teşkilatlar, sağladıkları başarılar, milli, manevi, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik problemleri derinlemesine ele alınmıştır.

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler Dindarlığı indir
Din Sosyolojisi / Ekim 22, 2018

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler DindarlığıTürk halk dindarlığının en önemli özelliklerinden biri ziyaret fenomenidir. Anadolu’da türbe ziyareti yatır, türbe, ocak, evliya, dede, baba vb. isimle anılan ve halk tarafından kutsal mekânlar olarak görülen yerlere gitme davranışını içermektedir. Evliya kültü, Türk popüler dindarlığının kutsal ve mistik boyutuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. İnsanlar türbe ziyaretini dini inançlarının gereği olarak algılamakta ve kutsal bilinen bir yerde bulunma arzusuyla hareket ederek kutsal bilinen yerden manevi destek almaktadırlar. Bu bağlamda türbeler, maneviyat arayışına cevap veren mekânlardır.Türk toplumundaki türbe olgusunun Anadolu’yu yurt edinme çabasının dini ve kültürel bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz. Halkın zor günlerde manevi destek aldığı yerler olan türbeler, toplum hayatında yaşanan önemli kırılma anlarında yeniden başlangıç için ihtiyaç duyulan iradenin ve birlik ruhunun şekillendiği merkezler konumundadır. Bu açıdan türbelerin ve onların bağlı olduğu tasavvuf ekolünün toplumun birliğine ve sürekliliğine ilişkin inancı ve güveni tazeleme açısından simgesel bir işlev yerine getirdiği ve kültürel kimliğin oluşumuna ve korunmasına da katkıda bulunduğu görülmektedir. Toplumsal hafızanın canlı tutulduğu ve devamının sağlandığı bu mekânlar din, tarih ve kültürün iç içe olduğu yerlerdir. Ulusal kimliği ve bilinci, kültürel sürekliliği sağlayan bu gibi mekânların milletleşmeye, biz bilincinin oluşmasına, kültürel kimlik inşasına ve sosyal bütünleşmeye katkısının olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda…

İntiharın Tarihi – Georges Minois PDF ve EPUB indir
Araştırma , Sosyoloji , Tarih / Eylül 22, 2018

İntiharın Tarihi kitabı hakkında bilgiler: Georges Minois’in İntiharın Tarihi isimli kitabı 374 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. İradi vefat her zaman için cemiyetlerin genel kabulleri ve yerleşmiş ilkeleriyle catışagelm iştir. Ortaçağ, intiharı Tanrı’ya karşı işlenebilecek kabahatlerin en vahimi olarak görür ve mahkûm eder Ancak zamanla daha serbestlikçi düşüncelerin boy vermesi intihara dönük önyargıları gözden geçirmenin yolunu açar.Montaigne ve Bacon gibi düşünürlerin liberter çıkışlarının yanında, Hamlet’rn vlodernite’nin şafağında çınlayan bildik tiradı da intihar mevzusundaki düşünüş şekillerinin değişik yollarda evrilmesini sağlar. Almanya’da Werther gençliğinin intihar yoluyla yok olması gibi olgular ise intiharın fertsel özelliklerini bir çağın ve cemiyetin ruhuna mülk edecek kadar sansasyonel ve içerici bir misaldir.Mevzuyu tarihsel ve cemiyetsel bir derinlik içinde izleyen Fransız tarihçi Minois, intiharın fertsel orijinlerini bu olgunun tarih sahnesinde doğurduğu sosyolojik neticelerle tamlık içine analiz etiyor. İntiharın Tarihi PDF indir Sitemizdeki diğer Georges Minois kitaplarını gör

Kardeşini Doğurmak – Büşra Sanay PDF ve EPUB indir
Araştırma , Sosyoloji , Tarih / Eylül 9, 2018

Kardeşini Doğurmak kitabı hakkında bilgiler: Büşra Sanay’ın Kardeşini Doğurmak isimli kitabı 372 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. Büşra Sanay muhteşem bir yazar olduğunu bizlere yaşamının her döneminde kanıtladı. Bu kitabı da gerçekten şahane hazırlanmış hayatın gerçeklerini yansıtmayı tam olarak karşılayan bir kitap olmuş. Büşra Sanay’ın gerçekten kitaplarını hiç okumamıştım. Okuduğumda ne kadar iyi bir yazar olduğunu anladım. Kardeşini Doğurmak isimli eseri okuduğunuz da kimi zaman üzüntünden ağlayabilirsiniz ya da sinirden.Büşra Sanay Kardeşini Doğurmak isimli eseri okumanız gerektiğini düşünüyorum. İyi okumalar dilerim.   Kardeşini Doğurmak PDF indir Sitemizdeki diğer Büşra Sanay kitaplarını gör

Mekanın Üretimi – Henri Lefebvre PDF indir
Diğer , Sosyoloji / Ağustos 23, 2018

Mekanın Üretimi – Henri Lefebvre ekitap Mekanın Üretimi kitabı hakkında bilgiler: Henri Lefebvre‘in Mekanın Üretimi isimli kitabı 447 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor. Bu kitap kolay iki tümceyle izah edecek türden kitaplardan biri değil.İçerisinde bilimin, astrolojinin, dinin, tarihin ve daha bir çok faktörün barındırıldığı ve buradan yola çıkarak mekanı tanımlama çalışmasıdır. Bu alanda yazılmış nadir yapıtlardandır. Bir çok kesim tarafından hayranlık duyulmuş bir çalışmadır. “Mekanın İmalatı” kesinlikle arşivde olması şart olan bir Henri Lefbvre yapıtıdır. Mekânın İmalatı, büyük dava adamı ve teorisyen Henri Lefebvre’in başeseridir. Mekân üzerine, mekânı düşünen, mekân felsefeleriyle tartışan, mekânın tarih içindeki yolculuğuna konusunda kavrayıcı ve kapsayıcı bir tarih yazımı sunan fakat bütün bunları sosyal ve siyasal pratikle ilişkili bir şekilde yapan, yaparken de felsefeden tarihe, fizikten metafiziğe, psikanalizden sanata, dilbilimden ilahiyata kadar çok bir hayli disiplini tenkide tabi tutan, kendinden önce bir eşi benzeri olmadığı gibi, kendinden sonraki kitaplara da devasa bir alan açan, peşinden koşulacak birçok sual işareti bırakan, 20. asrın en derinlikli, en incelikli, en ustalıklı yapıtlarından biridir. Marksizm içinde de ayrıksı ve ehemmiyetli bir yere sahip olan bu bir takım vakit zorlayıcı ancak heyecan verici “proje”, yayınlanışından otuz sene sonra, şehir, şehirleşme, mekân siyasetlerinin toplumsal, pratik ve siyasi…

Gösteriş – Carol Dyhouse PDF indir
Diğer , Kadın Kitapları , Sosyoloji , Tarih / Ağustos 23, 2018

Gösteriş – Carol Dyhouse ekitap Gösteriş kitabı hakkında bilgiler: Carol Dyhouse‘in Gösteriş isimli kitabı 272 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor.  “Görünmeyen kadını görünür kılma çabası” ya da Gerda Lerner’ in ifadesiyle “Kadınların tarihöncesinden hanım bayan tarihine geçiş” aşaması… İyi fena bir erkek tarihi yazılmış yazılmış olmasına da, kadının tarihi hâlâ emekleme safhasında. Her vakit “meçhul askerden daha meçhul bir tanesi vardır: meçhul askerin karısı”. Britanyalı Sosyal tarihçi Carol Dyhouse çalışmalarını bilhassa toplumsal cinsiyet alanında yoğunlaştıran mühim bir araştırmacı.Dyhouse, Caka başlıklı bu kitabında dikkatini kadınlığın, hanım bayan bedeninin kamusal alanda sergilenmesine çeviriyor.Bazen Azıcık öncesine, bazen azıcık sonrasına atıfta bulunsa da objektifini 20.yüzyıla, Tüketim çağı kültürüne odaklayarak hanım bayan kimliğinin tarihsel gelişiminin incelenmesine katkıda bulunuyor. Bunu yaparken klasik tarihçinin pek de gönül indirmeyeceği kaynaklara yöneliyor Dyhouse: Alışılagelmiş literatürü değerlendirmenin yanında, tekstil müzelerine dalıyor, dönemin moda dergilerini karıştırıyor, Hollywood filmlerinde iz sürüyor, öne çıkan bazı isimlerin yaşam hikâyelerini merak ediyor, parfüm adlarındaki sembolleri anlamlandırıyor… Bir yanıyla hanım bayan vurgulu alternatif bir 20.yüzyıl Tarihi sunuyor bize; öte yandan, şu kışkırtıcı soruyu da gündeme getiriyor: “Gösteriş” bayanların ataerkil düzene sakince boyun eğmesi midir, yoksa tam bilakis bu düzeni kendi silahıyla vurarak erkek egemen sisteme bir alan okuması mıdır? Gösteriş PDF indir…

Sosyolojik Düşünmek – Zygmunt Bauman PDF ve EPUB indir
Bilim , Diğer , Sosyoloji / Ağustos 23, 2018

Sosyolojik Düşünmek – Zygmunt Bauman ekitap Sosyolojik Düşünmek kitabı hakkında bilgiler: Zygmunt Bauman‘in Sosyolojik Düşünmek isimli kitabı 304 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. Kısa müddet önce hayata veda eden Zygmunt Bauman’ın en ehemmiyetli çalışmalarından biridir Sosyolojik Düşünmek. Bilhassa çağdaşlık ve postmodernlik çalışmalarıyla ses getiren Bauman, sosyal bilimler alanında son derece enteresan bir kitap sunuyor bize. Sosyolojik Düşünmek, herkesin sosyolojinin manası ve işlevi, sosyolojide fark tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak ehemmiyetli bir kaynak. Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşıtlıkları çok boyutlu bir bakışla irdeliyor: Fert olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma; toplumların veyahut genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması; fert ile grup, tabiat ile kültür, ulus ile devlet, birliktelik ile ayrılık, ferdi varlığını savunma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları. Bauman, sosyolojinin hiçbir zaman bitirmiş ve net bir bakış açısı oluşturamayacağını belirtiyor. Dolayısıyla hiçbir bakış tek başına mükemmel veyahut imtiyazlı olamaz; hayata ait fark yorumların her biri, olsa olsa kavrayış bütünlüğümüze kendi zenginliğini katacaktır. Sosyolojik düşünmek, netliğe varacak bir yol sağlamak şöyle dursun, her türlü müphemliği çoğaltacaktır. Fakat müphemlikten korkmamak gerekir; dünyaya ait gerçek bir kavrayış özgürlüğünün ve toleransın temelinde bu müphemliğin,…

Işık Doğudan Gelir – Cemil Meriç PDF ve EPUB indir
Diğer , Felsefe , Sosyoloji / Ağustos 23, 2018

Işık Doğudan Gelir – Cemil Meriç ekitap Işık Doğudan Gelir kitabı hakkında bilgiler: Cemil Meriç‘in Işık Doğudan Gelir isimli kitabı 279 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. Işık Doğudan Gelir, politik, felsefî, dogmatik rastgele bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer yapıtları gibi. Medeniyetlerin “defter-i âmâli” olan ansiklopedilerden İslâm’ın kozmolojik dok-trinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Kutsal’e; Herbelot’nun “muhteşem anıtı” Doğu Kütüphanesi’nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet’nin ve Schuré’nin “her türlü yobazlıktan uzak”, İnsanlığın Kitab-ı Kutsalı ve Doğu Mabetleri isimli yapıtlarından, Erasmus’un Cinnete Övgü’sine, başka bir söylemle Akıl’dan Cinnet’e; hermetizmden “modern düşüncenin kutuplarından biri” olan İbn Haldun’a… kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce macerası. Işık Doğudan Gelir PDF indir Işık Doğudan Gelir EPUB indir Sitemizdeki diğer Cemil Meriç kitaplarını gör ->

Şarlatanlığın Tarihi – Lars Morris PDF indir
Sosyoloji , Tarih / Ağustos 10, 2018

Şarlatanlığın Tarihi – Lars Morris ekitap Şarlatanlığın Tarihi kitabı hakkında bilgiler: Lars Morris‘in Şarlatanlığın Tarihi isimli kitabı 288 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor.  “Tarihi iki defa okuruz, ilk okumada kullanılabilir ‘gerçeklerin’ peşine düşeriz. Bu bir papazın İncil’i okuması gibi bir şeydir. İkincisinde bu işin aslı neymiş diye okuruz. Bu da şeytanın İncil’i okuması gibidir.” Lars Morris Şarlatanlığın Tarihi’nde okuyucuyu ikinci tür bir tarih okumasına kışkırtıyor. Değişik çağlarda yaşayan insanların ruhsal labirentlerinde dolaştırıyor, çalınmamış kapıları aralıyor. Şarlatanlığı mümkün kılan bir zihin coğrafyasına götürüyor bizi. Bu kitap, bizim öykümüzü anlatıyor. Şarlatanlığın Tarihi’ni okuyup bitirdiğimizde artık çok geride kaldığını düşündüğümüz birçok şeyi hemen yanı başımızda buluyoruz. Ve en önemlisi, bir türlü cevaplayamadığımız bir soru takılıyor zihnimize. İnsanlık gerçekten ilerliyor mu? Şarlatanlığın Tarihi PDF indir Sitemizdeki diğer Lars Morris kitaplarını gör ->

İntihar – Emile Durkheim PDF indir
Sosyoloji / Ağustos 6, 2018

İntihar – Emile Durkheim ekitap İntihar kitabı hakkında bilgiler: Emile Durkheim‘in İntihar isimli kitabı 412 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor.  Modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Emile Durkheim, sosyolojiyi özellikle bağımsız akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmış bu alandaki kürsü sahibi ilk kişidir. Modern sosyolojideki temel perspektiflerden biri olan yapısal işlevselciliğin kurulmasına katkıda bulunmuştur.Sosyolojik Bir başyapıt olan bu kitabında Durkheim, “Ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağını bilerek olumlu veya olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir” der. Durkheim intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri irdelemekle işe başladığı bu kitabında, bunların geçersizliğini ve yetersizliğini birer birer kanıtladıktan sonra kendi önerisini ortaya koyuyor.Durkheim’in Sosyolog olması konulara daha toplumsal bir gözle bakmasını sağlarken kitaptaki her eleştirisini bilimsel verilere dayandırıyor. Onun kuramına dayanarak yüzyılı aşkın süredir yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen, Durkheim’ın bu kitabı intihar üzerine yazılmış en kapsamlı, en gerçekçi ve en başarılı kitap olmaya devam ediyor. İntihar PDF indir Sitemizdeki diğer Emile Durkheim kitaplarını gör ->

Havva’nın Yedi Kızı – Bryan Sykes PDF indir
Diğer , Sosyoloji / Temmuz 18, 2018

Havva’nın Yedi Kızı – Bryan Sykes ekitap Havva’nın Yedi Kızı kitabı hakkında bilgiler: Bryan Sykes‘in Havva’nın Yedi Kızı isimli kitabı 323 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor.  En ihtiyar akrabanız kaç yaşında?Profesör Bryan Sykesın yaptığı araştırmalara göre en yaşlısı 45.000 Yaşında olabilir! Oxford Üniversitesi ırsi profesörlerinden Sykes, 1994te İtalya Alplerinde keşfedilen 5000 senelik Buz Adam Ötziyi incelerken, sadece anneden çocuğa geçen bir genin nesiller süresince hiç değişmeden korunduğunu saptadı. Kısa süre sonra Buz Adamın bir akrabasının İngilterede yaşadığını ortaya çıkardı. Yaptığı araştırmaların sonucunda yerli Avrupalıların hepsinin yekün yedi kadının soyundan geldiğini açıkladı: Katrine, Helena, Ursula, Velda, Jasmine, Tara ve Xenia. En yaşlısı 45 bin, en genci ise 10 bin yaşında! Havvanın Yedi Kızında Sykes, Buz Adamla başlayan bu ilmi macerasını okuyuculara aktarıyor. Rus İmparatorluğunun nihayet kraliyet ailesi Romanovlar üzerinde, Pasifikte, Çedar Adamla alakalı yaptığı araştırmaları ve yedi kıza ulaşana kadar takip ettiği yolu anlatıyor Profesör Sykes. Havva’nın Yedi Kızı PDF indir Sitemizdeki diğer Bryan Sykes kitaplarını gör ->

Biz Devrimci Kadınlar – Elif Karatekin PDF ve EPUB indir
Diğer , Sosyoloji / Temmuz 6, 2018

Biz Devrimci Kadınlar – Elif Karatekin ekitap Biz Devrimci Kadınlar kitabı hakkında bilgiler: Elif Karatekin‘in Biz Devrimci Kadınlar isimli kitabı 93 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor.  Onbin senelik sınıflı cemiyet tarihinde yanmış yıkılmış kadın, küllerinin altından temizlenerek çıkma çabası içinde yer aldıkça, var hanım bayan hareketinin birçoğu hanım bayan sorununa bilhassa ideolojik açıdan yürekli radikal eleştirisel bir bakışı getirmekten fazla uzak. Problem ya dar açıyla feminist bakışa ya da ekonomik boyutuyla taraf bir uğraş olarak kalıyor. Kadının Sulh ve demokrasiyi geliştirmede rolünün kavranması için tür bilincinin süre gelenden değişik gelişmesi şarttır. Oluşturulan bütün sistemlerde şiddete en çok maruz kalmış kesim olarak kadının egemenlikli sistemi değiştirmek için gerekçeleri fazla daha fazladır. Çünkü sulh kadının işidir. Özgürlük Ve bağımsızlığın toplumdan ya da erkeklerden alınamayacağı, sadece sık emekler sonucu içeriden gelişebileceğidir. Buna başarmada kendini güvende hissetmesi için kelepçe gibi kullandığı her çeşitli bağımlılıktan vazgeçmekle işe başlanmalıdır. şahsına inanan hanım bayan yetenekleri dışındaki hayallerle kendini aptal yerine koymaz. Güç işlerden çekilmez, gerçekçidir, ayakları yerdedir, kendini sever, kendini seven başkasını da sever. Biz Devrimci Kadınlar PDF indir Biz Devrimci Kadınlar EPUB indir Sitemizdeki diğer Elif Karatekin kitaplarını gör ->

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort