Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Din Sosyolojisi – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Yabancı Kültürde Yaşayan Müslüman Azınlıklar indir
Din Sosyolojisi / Ekim 27, 2018

Yabancı Kültürde Yaşayan Müslüman AzınlıklarGünümüz dünyasında Müslümanların neredeyse üç ’de birlik bölümünün azınlık olarak yaşadığı görülmektedir. Farklı sebeplere bağlı olarak gelişen bu durum ister istemez beraberinde olumlu, olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Akademik düzeyde yapılan bu çalışmada yabancı kültürde yaşayan Müslüman azınlıklar genel olarak tespit edilip problemlerine manevi rehberlik bağlamında çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Çeşitli coğrafyalarda bulunan Müslüman azınlığın durumu ile birlikte Almanya örneğinde Türkiye kökenli Müslümanların göç serüveni, hak ve ödevleri, kurdukları teşkilatlar, sağladıkları başarılar, milli, manevi, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik problemleri derinlemesine ele alınmıştır.

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler Dindarlığı indir
Din Sosyolojisi / Ekim 22, 2018

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler DindarlığıTürk halk dindarlığının en önemli özelliklerinden biri ziyaret fenomenidir. Anadolu’da türbe ziyareti yatır, türbe, ocak, evliya, dede, baba vb. isimle anılan ve halk tarafından kutsal mekânlar olarak görülen yerlere gitme davranışını içermektedir. Evliya kültü, Türk popüler dindarlığının kutsal ve mistik boyutuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. İnsanlar türbe ziyaretini dini inançlarının gereği olarak algılamakta ve kutsal bilinen bir yerde bulunma arzusuyla hareket ederek kutsal bilinen yerden manevi destek almaktadırlar. Bu bağlamda türbeler, maneviyat arayışına cevap veren mekânlardır.Türk toplumundaki türbe olgusunun Anadolu’yu yurt edinme çabasının dini ve kültürel bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz. Halkın zor günlerde manevi destek aldığı yerler olan türbeler, toplum hayatında yaşanan önemli kırılma anlarında yeniden başlangıç için ihtiyaç duyulan iradenin ve birlik ruhunun şekillendiği merkezler konumundadır. Bu açıdan türbelerin ve onların bağlı olduğu tasavvuf ekolünün toplumun birliğine ve sürekliliğine ilişkin inancı ve güveni tazeleme açısından simgesel bir işlev yerine getirdiği ve kültürel kimliğin oluşumuna ve korunmasına da katkıda bulunduğu görülmektedir. Toplumsal hafızanın canlı tutulduğu ve devamının sağlandığı bu mekânlar din, tarih ve kültürün iç içe olduğu yerlerdir. Ulusal kimliği ve bilinci, kültürel sürekliliği sağlayan bu gibi mekânların milletleşmeye, biz bilincinin oluşmasına, kültürel kimlik inşasına ve sosyal bütünleşmeye katkısının olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort