Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Bölgeler-Ülkeler – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
Filipin Toplumu Devrimi indir
Bölgeler-Ülkeler / Temmuz 2, 2019

Filipin Toplumu DevrimiProf. Jose Maria Sison, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı ayaklanmave isyanların Filipinler tarihinde yerleşik olduğunu gösterir.Ancak, kitleler sosyal kurtuluş bilimi olan Marksizm-Leninizmi veemperyalist-kapitalist çöküş çağında en ilerici sosyal sınıfn önderliğini,yani işçi sınıfnı izlemezlerse, gerçek bir ulusal kurtuluşa yönelikhiçbir çaba sonuç vermeyecektir. Dolayısıyla, tarihsel materyalizmperspektifinden bakıldığında şimdiki devrimci hareketin, Filipinulusunu daha yüksek bir toplumsal kalkınma ve ulusal demokrasiseviyesine yönelten nesnel yasaların öznel, bilinçli ve bilimselifadeleri olduğu söylenebilir.Geniş çaplı ampirik ve tarihsel bir veriyi sınıfsal teoriyi kullanarakustaca ve istikrarlı bir şekilde sentezleyen Jose Maria Sison’un bukitabı, önceden sömürgeci gelişim teorilerinin, yüzeysel ulusal analizlerinveya ampirik olguların cansız açıklamalarının etkisinde bulunanbir alanı, Filipinler tarihini ve sosyal bilimleri devrimcileşti-ren bir çalışmadır.Bu çalışmaya yönelik akademik çevreler notlar çıkarmak zorundakaldılar, hâlâ Hong Kong merkezli uluslararası iş organı Far EasternEconomic Review dahi, Filipin Toplumu ve Devrimi’nden “kusursuzparlaklıkta bir çalışma” diyerek övgüyle söz etti.

Balkanlarda Kuşatma Var indir
Bölgeler-Ülkeler / Kasım 3, 2018

Balkanlarda Kuşatma VarBatı; değiştirdi, dönüştürdü. Farklı dillere, dinlere, geleneklere, kültürlere hayat hakkı tanımadı. Bütün dilleri, kültürleri, dinleri kendine benzetmeye ve tekleştirmeye çalıştı. Bütün Doğu toplumlarını ve halklarını modernizm dininin mü’minleri hâline getirdi. Eğer farklı kültürler kendine uymamışsa onlara “barbar”, “bilimsel değil”, “az gelişmiş” dedi ve onları aşağıladı. Bu aşağılamayı da maalesef, aşağıladığı toplumların kendi aydınlarına yaptırdı. Böylece bütün dünyada silahsız, görünüşte zorlama olmaksızın, köklü bir dönüşüm başlattı. Halklara, bu dönüşümü halk kendi isteğiyle yapıyor izlenimi verdi. Dünyanın her köşesinde; mevsim, iklim farklılıkları ve coğrafi farklılıklardan kaynaklanan ihtiyaçlara bakmaksızın, herkese kola içirtti, hamburger yedirtti, aynı müziği dinletti, aynı pantalonu giydirtti, aynı tıraşı yaptırttı.Bütün dünyayı, onların zenginliklerine saygı duymaksızın dönüştüren Batı, bu dünyanın parçası olan Osmanlı sonrası coğrafyaları değiştirmekte, tahrip etmektedir. Bu çerçevede, Batı’nın saldırısına, Osmanlı sonrası Balkanlar da maruz kalmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Batı, burada da aynı usulleri kullanmakta, Balkanları dönüştürüp buradaki Osmanlı mirasını aşındırırken bunları özendirerek yapmakta, tabiri caizse kaleyi içten fethetmeye çalışmaktadır.Bu anlamda Balkanlardaki Batı kuşatması öncelikle; internet, diziler, medya ve kilise üzerinden geleneksel kültürün aşındırılması yoluyla sürdürülmektedir. Bu şekilde devam ederse Balkanlardaki Osmanlı mirası eriyecektir, zaten erimektedir de. Buna çare aranmazsa Balkanlardaki Osmanlı mirası ortadan kalkacak; bu süreç, şu an zaten kısmen de olsa var olan,…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort